خانهراهکار‌هامقاوم سازی دیوار دارای باز شو

وقتی که بر روی دیوار بتنی بازشو تعبیه می گردد، مسیر نیرو تغییر می کند و تنش ها در اطراف بازشو ها متمرکز می شوند. این موضوع ترک هایی در اطراف بازشو  ها پدید می آورند که ظرفیت باربری و مقاومت نهایی دیوار را تحت تاثیر قرار می دهند و بر اساس ابعاد بازشو به میزان 36 تا 50 درصد از مقاومت محوری می‌کاهد. برای جلوگیری از این موضوع دیوارهای بتنی دارای بازشو باید تقویت شوند.
تکنیک قدیمی مقاوم سازی دیوار ها با بازشو
یکی از روش های متداول در گذشته استفاده از میلگرد هایی در گوشه ها و اطراف بازشوها بوده. این میلگرد ها با توجه به ابعاد بازشو به صورت افقی، عمودی و یا مورب تعبیه می شدند. در این روش باید به این نکته توجه شود که مقدار آرماتور هایی که در گوشه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد باید حداقل به میزان آرماتور های فولادی به کار برده شده در بتن باشد و توزیع این آرماتور ها باید در متداد طرفین بازشو ها یکنواخت باشد.
تقویت اطراف بازشو با ورق های CFRP
این روش که روز به روز محبوب تر می گردد، با بکارگیری یک لایه ی آن در دیوارهای یک طرفه مقاومت نهایی را 14 تا 60 درصد و در دیوار های دو طرفه مقاومت نهایی را به میزان 3 تا 41 درصد افزایش می دهد. علاوه بر افزایش مقاومت، تحقیقات نشان داه است ورقه‌های CFRP به طور قابل‌توجهی ظرفیت تغییر شکل دیوار بتنی با بازشوها افزایش می‌دهد و همچنین شکل‌پذیری و اتلاف انرژی دیوار برشی را بهبود می‌بخشد.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی دیوار دارای باز شو

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی دیوار دارای باز شو با استفاده از سیستم ™FibraOne

  1. مشخص نمودن محل نصب و فواصل لمینت کربن (محصول ™ UCL) بر روی سطح دیوار به صورت عمودی
  2. اعمال پرایمر اپوکسی محصول  (WEP™ 240) بر روی محل نصب لمینت FRP
  3. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت محصول  (ERA™ 420) بر روی لمینت FRP
  4. تقویت دیوار برشی با استفاده از چسباندن لمینت CFRP بر روی محل مشخص شده
  5. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق محصول  (SMF™ 80) بر روی لایه نهایی لمینت کربن در صورت نیاز

لمینیت کربن (™UCL)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80 ™SMF)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

سوالات متداول

ایجاد بازشو روی دیوار بتنی چه تاثیری بر سازه می گذارد؟

ایجاد بازشو روی دیوار باعث تغییر راستای نیرو می شود و تنش ها در محل بازشو انباشته می شود و این موضوع ترک خوردگی روی سطح دیوار را در پی دارد.

کمترین میلگردی که در اطراف بازشو و در گوشه ها برای تقویت ناحیه مورد نظر استفاده می شود چقدر است؟

میلگردی که در گوشه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد باید حداقل به میزان آرماتور های فولادی به کار برده شده در بتن باشد و توزیع این آرماتور ها باید در امتداد طرفین بازشو ها یکنواخت باشد.

استفاده از ورق های FRP چه برتری در دیوارها بوجود می آورد؟

تحقیقات نشان داه است ورقه‌های CFRP به طور قابل‌توجهی ظرفیت تغییر شکل دیوار بتنی با بازشوها افزایش می‌دهد و همچنین شکل‌پذیری و اتلاف انرژی دیوار برشی را بهبود می‌بخشد.

استفاده از ورق های CFRP در دیوارهای یکطرفه و دوطرفه چه مقدار تاب آوری پایانی را بالا می برد؟

در دیوارهای یکطرفه 14 تا 60 درصد و در دیوارهای دوطرفه 3 تا 40 درصد تاب آوری را افزایش می دهند.