مقاوم سازی با FRP، در صنعت ساخت و ساز، یکی از مرسوم‌ترین روش‌های مقاوم سازی است. با توجه به اینکه در حال حاضر انواع الیاف FRP گوناگون با مشخصات مختلفی در دسترس است، مشتری باید از مشخصات اعلام شده توسط فروشنده، اطمینان داشته باشد. برای حصول اطمینان از مشخصات الیاف FRP، می‌توان از تست‌های FRP کمک گرفت. یکی از آزمون‌های پرکاربرد در FRP ها، استفاده از تست کشش الیاف FRP است. با کمک تست کشش FRP می‌توان مقاومت کششی الیاف FRP و همچنین مدول الاستیسیته آن را بدست آورد. تعیین میزان مقاومت کششی الیاف FRP می‌تواند موجب بررسی فرضیات در نظر گرفته شده در طراحی گردد.

تست FRP
تست کشش الیاف کربن FRP

روش انجام آزمایش کشش FRP

تست کشش FRP باید در آزمایشگاه و توسط نیروی متخصص انجام گیرد. این تست باید با کمک دستگاه کشش مخصوص که دارای گیره‌های مناسب برای این کار هستند، انچام می‌شود. با کمک گیره‌های مورد نظر، الیاف FRP درون دستگاه قرار می‌گیرد. سپس می‌توان آزمایش را شروع نمود. با شروع بارگذاری، کرنش‌ها و نیروی متناظر با آن در دیتالاگر ثبت می‌شود. در نتیجه می‌توان نمودار تنش کرنش الیاف را ترسیم نمود. افزایش نیرو تا لحظه گسیختگی الیاف ادامه خواهد داشت. با این ترتیب هم می‌توان حداکثر نیرویی که الیاف توانایی تحمل آن را داشته است، بدست آورد و هم می‌توان مدول الاستیسیته الیاف را محاسبه نمود. علاوه بر این‌ها، همانطور که ذکر شد، می‌توان از نمودار تنش کرنش الیاف نیز استفاده نمود.

در حال حاضر شرکت افزیر با کمک آزمایشگاه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مفتخر به انجام آزمایشات کشش الیاف FRP است. برای اطمینان از مشخصات الیاف FRP خود می‌توانید با کمک شرکت مقاوم سازی آزمایشات مورد نظر خود را انجام داده و فرضیات خود را در طراحی چک نمایید.

آزمایش کشش FRP
آزمایش کشش FRP

آئین نامه ها

برای انجام آزمایش کشش الیاف FRP می‌توان از آئین نامه‌های زیر استفاده نمود.

  • ISIRI 7444
  • ISIRI 10470
  • ASTM D638 – 10
  • ASTM D 3039/D 3039M – 00
  • ISIRI 5154
  • ISO 10618

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

5/5 - (3 امتیاز)