بادبند کمانش تاب BRB

مهاربند کمانش تاب را می توان نوع خاصی از مهاربند همگرا دانست با این تفاوت که این بادبنـد ها رفتـار الاستوپلاسـتیک ایـده آلـی از خـود نشان می دهد.  مکـانیزم این بادبند  به این صورت است که هسته ی مرکزی  به صورت مستقل، مـی توانـد تغییـر طـول دهـد و بـه اقتضای مقاومت مواد و سطح و طولی از هسته که انتظـار مـی رود در حالـت الاسـتیک باشـد و بـه تسـلیم برسد این قابلیت، موجب افزایش مقاومت بسیاری در سازه می گردد و از آنجایی که از کمـانش کلـی و جزئی جلوگیری میشود، ظرفیت غیر الاستیک زیادی حاصل می شود.  این مکانیزم ضعف اساسی بادبند های معمولی که ظرفیت فشاری کم آن ها در مقایسه با ظرفیت کششی آن هاست، را برطرف می سازد و در عین حال موجب افزایش سختی سازه نمی گردد و درنتیجه جذب نیروی زلزله کاهش می یابد.

 

معرفی محصول

بادبند های BRB یا کمانش تاب از قرار دادن یک هسته ی فولادی درون یک لوله ی فولادی پر شده با ملات ، بتن و یا گروت ساخته می شوند که هسته ی فولادی آن به طور کنترل شده ای ضعیف ساخته شده تا جاری شود و انرژی های رفت و برگشتی در هنگام زلزله را به خود جذب کند. این قابلیت بادبند های کمانش تاب موجب شکل پذیری وایجاد رفتار هیستریکی پایدار در آن می شود. این سیستم به علت داشتن ظرفیت فشاری و کششی یکسان و عملکرد مقاوم در برابر بارگذاری های چرخه ای ، بسیار مورد توجه قرار گرفته.

 

ویژگی ها

 • رفتار الاستوپلاستیک ایده آل وشکل پذیری بالا و درنتیجه ارضا آسان تر ضوابط آیین نامه ای
 • مکانیزم یکسان در کشش و فشار
 • کاهش تغییر مکان های جانبی یا دریفت سازه
 • نصب ساده ی آن ها با اتصلات پیچی و پینی و کاهش هزینه های اقتصادی
 • عملکرد آن به صورت فیوز قابل تعویض پس از زلزله
 • کاهش حجم مصالح مصرفی در اعضای سازه ای و اتصالات آن ها
 • پیش ساخته بودن و نصب آسان و سریع در نتیجه کاهش زمان اجرایی پروژه
 • امکان نصب این مهاربند ها در انواع سازه های بتن مسلح و فولادی، بدون وجود محدودیت در طول مهاربند.

کاربرد

 • مهاربند کمانش تاب در سازه های فولادی یا بتن مسلح جدید و سازه های فضاکار ویا در سازه های پل های فولادی تیری یا خرپایی به کاربرده می شود.
 • برای ارتقاء لرزه ای سازه های موجود که دارای عملکرد لرزه ای ناکافی می باشند و برای حفاظت از آنها در زلزله های بزرگ نیز از این مهاربند ها استفاده می شود .
 • مقاوم سازی سازه و بهسازی سازه های بتنی و فولادی
 • از کاربرد هایی نوین این بادبند ها می توان به استفاده ی آن به عنوان ستون و پایه برای قاب های مهاری و به کارگیری آن به عنوان مکمل سازه در پخش نیرو های سازه ای در ساختمان های بلند اشاره کرد .
اتصال پیچی اتصال پینی  

نوع بارگذاری

نیروی فشاری نیروی کششی نیروی فشاری نیروی کششی
215.2 234.9 231.3 282.44 استاتیکی
251.8 291.8 207.4 263.8 بارگداری چرخه ای استاتیکی
256 320.4 227.8 324.9 بارگذاری چرخه ای دینامیکی

خواص هسته ی فلزی

مقطع در لبه ها مقطعی از تیرچه که در وسط باریک شده ویژگی ها
44.5 31.8 قطر(mm)
458540 117068 سختی(KN/m)
690 354 تنش تسلیم
0.2 0.2 درصد سختی تسلیم ستون

راهنمای ناظران و طراحان

در آیین نامه ی ASCE7  و AISC341  الزامات طراحی این بادبند ها آورده شده است.

page