خانهمطالعات موردیمقاوم سازی با استفاده از میراگر تسلیمی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی با استفاده از میراگر تسلیمی

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت لرزه ای قاب فلزی


راهکار:

مقاوم سازی لرزه ای قاب فلزی با استفاده از میراگر تسلیمی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط