خانهمطالعات موردیترمیم و مقاوم سازی پل بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • ترمیم و مقاوم سازی پل بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

مقاوم سازی عرشه بتنی پل بتنی به دلیل ضعف طراحی در مقاومت خمشی و برشی


راهکار:

ترمیم ترک های موجود در عرشه پل با استفاده از سیستم ™Injecta و رزین اپوکسی تزریقی ™EIR
مقاوم سازی پایه با الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط