خانهمطالعات موردیترمیم تیر بتنی و آب بندی کف کارگاه صنعتی

نام پروژه:

  • ترمیم تیر بتنی و آب بندی کف کارگاه صنعتی

نوع سازه:

  • سازه صنعتی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

از بین رفتن بتن تیر به دلیل کیفیت پایین بتن و کرمو بودن و آب بندی کف بتنی


راهکار:

ترمیم کننده پایه پلیمری بتن 400™PRM برای ترمیم تیر بتنی
استفاده از عایق پلیمری دو جزیی ™PWC جهت آب بندی کف صنعتی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)