ترمیم کننده پایه پلیمری بتن

کد محصول: 400™PRM

AFZIR Polymer-modified Repair Mortar 
ترمیم کننده بتن یا ملات تعمیری بتن، ملاتی با مقاومتی برابر یا بیشتر از مقاومت بتن پایه و دارای خاصیت گیرش سریع و چسبندگی مناسب با سطح بتن است. از ملات تعمیراتی بتن برای ترمیم و تعمیر بتن در قسمت هایی که دچار آسیب و ضعف شده است مورد استفاده قرار میگیرد.

ملات ترمیمی بتن پایه پلیمری 400™PRM، ملاتی دوجزئی است که شامل دو جزء پودر و مایع پلیمری بوده و پس از اجرا نیاز به عمل آوری زیادی ندارد. ملات تعمیراتی بتن پایه پلیمری دو جزئی، نسبت به ملات ترمیم کننده یک جزئی پایه سیمانی مشخصات مکانیکی بالایی داشته و کارایی و اجرای آن بسیار بهتر بوده و گیرش آن سریع تر می باشد.

با استفاده از ملات تعمیراتی پلیمری بتن 400™PRM  قادر به ترمیم و تعمیر انواع آسیب های وارد شده به اعضای بتنی شامل آسیب های وارد شده ناشی از اجرا و بهره برداری و آسیب های وارد شده ناشی از شرایط محیطی مخرب هستیم.

دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن