ترمیم کننده پایه پلیمری بتن با گرانروی بالا

کد محصول: 400™PRM

AFZIR Polymer-modified Repair Mortar 
ترمیم کننده بتن یا ملات تعمیری بتن، ملاتی با مقاومتی برابر یا بیشتر از مقاومت بتن پایه و دارای خاصیت گیرش سریع و چسبندگی مناسب با سطح بتن است. از ملات تعمیراتی بتن برای ترمیم و تعمیر بتن در قسمت هایی که دچار آسیب و ضعف شده است مورد استفاده قرار میگیرد.

ملات ترمیمی بتن پایه پلیمری 400™PRM، ملاتی دوجزئی است که شامل دو جزء پودر و مایع پلیمری بوده و پس از اجرا نیاز به عمل آوری زیادی ندارد. ملات تعمیراتی بتن پایه پلیمری دو جزئی، نسبت به ملات ترمیم کننده یک جزئی پایه سیمانی مشخصات مکانیکی بالایی داشته و کارایی و اجرای آن بسیار بهتر بوده و گیرش آن سریع تر می باشد.

با استفاده از ملات تعمیراتی پلیمری بتن 400™PRM  قادر به ترمیم و تعمیر انواع آسیب های وارد شده به اعضای بتنی شامل آسیب های وارد شده ناشی از اجرا و بهره برداری و آسیب های وارد شده ناشی از شرایط محیطی مخرب هستیم.

ویژگی های ملات تعمیراتی پلیمری بتن 400™PRM  به شرح زیر است:

  • گیرش سریع و چسبندگی مناسب با سطح بستر
  • مقاومت فشاری و خمشی بالا
  • ملاتی بدون انقباض به دلیل جلوگیری از ایجاد ترک های سطحی
  • اسلامپ مناسب با روش اجرا
  • ملات ترمیمی بتن با ویسکوزیته بالا
  • به حداکثر رسیدن مقاومت در کمترین زمان
  • مقاوم در برابر شرایط محیطی مانند مواد خورنده و چرخه های انجماد
  • دارا بودن ضریب انبساط حرارتی نزدیک به بتن جهت جلوگیری از جدا شدن ملات ترمیمی از بتن بستر به دلیل انبساط ناشی از تغییر حرارت
  • سازگاری کامل با انواع بتن
دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن با گرانروی بالا
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن با گرانروی بالا