خانهمطالعات موردیمقاوم سازی خمشی تیر پل بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی خمشی تیر پل بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف تیرهای اصلی پل بتنی به دلیل کمبود مقاومت خمشی


راهکار:

مقاوم سازی تیرهای اصلی با الیاف کربن تک جهته ™UCW در وجه پایینی تیر برای تامین مقاومت خمشی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)