خانهمطالعات موردیآب بندی بام ساختمان اداری

نام پروژه:

  • آب بندی بام ساختمان اداری

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

آب بندی بام


راهکار:

استفاده از عایق پلیمری دو جزیی ™PWC جهت آب بندی بام

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item