خانهمطالعات موردیترمیم ترک کف بتنی با تزریق

نام پروژه:

  • ترمیم ترک کف بتنی با تزریق

نوع سازه:

  • سازه صنعتی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

یکی از عوامل ایجاد ترک و ضعف در مقاومت دال بتنی تغییر کاربری و به نوبه آن تغییر بارگذاری بر روی دال بتنی است که این تغییر باعث ایجاد ترک های طویلی در دال می شود. از آنجا که ایجاد ترک در کف از سختی و مقاومت سازه میکاهد در اثر گذر زمان باعث فرسودگی زودتر و خوردگی و در معرض مواد شیمیایی مختلف قرار میگیرد لذا ترمیم و مقاوم سازی کف های بتنی از این آسیب ها جلوگیری میکند.


راهکار:

یکی از روشهای ترمیم و مقاوم سازی کف های بتنی پر کردن ترک های روی روی کف با ملات اپوکسی دو جزیی ERM™200 می باشد که علاوه بر ترمیم کف بتنی از ورود مواد شیمیایی و سولفات ها به داخل کف بتنی جلوگیری و سازه را از فرسودگی زودرس نجات می¬دهد. چسبندگی رزینهای اپوکسی به بتن درحدی می باشد که با اجرای درست و صحیح قابلیت بازگرداندن استحکام سازه اولیه بتن ترک خورده را دارند.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)