خانهمطالعات موردیبهسازی خطوط لوله با کامپوزیت gfrp

نام پروژه:

  • پتروشیمی

نوع سازه:

  • خطوط لوله

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

افزایش عمر سرویس دهی خطوط لوله به عنوان یکی از شریان های حیاتی همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در این پروژه خطوط لوله در یکی از مراکز پتروشیمی کشور مورد بهسازی قرار گرفته است.


راهکار:

جهت افزایش عمر مفید خطوط لوله از کامپوزیت GFRP استفاده شده است. برای این منظور سیستم مقاوم سازی ™PipeWrap طراحی و اجرا گردید.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط