خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برشی تیر بتنی کارگاه صنعتی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برشی تیر بتنی کارگاه صنعتی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • سازه های صنعتی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

کمبود مقاومت برشی تیر بتنی به دلیل فاصله زیاد خاموت ها


راهکار:

مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW برای تامین مقاومت برشی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط