خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی به روش NSM

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی به روش NSM

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

خیز و لرزش بیش از حد سقف به دلیل دهانه بلند


راهکار:

مقاوم سازی دال بتنی با استفاده از روش NSM و مدفون سازی آرماتور در وجه فوقانی سقف

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط