خانهمطالعات موردیمقاوم سازی پایه های پل با ژاکت بتنی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی پایه های پل با ژاکت بتنی

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت و باربری پایه ها و تیرهای پل بتنی به دلیل فرسودگی و خورده شدن بتن پایه ها در آب


راهکار:

مقاوم سازی پایه ها و تیرهای پل بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی ™Strata

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط