خانهمطالعات موردیمقاوم سازی پایه های پل با ژاکت بتنی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی پایه های پل با ژاکت بتنی

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

پل ها یکی از اصلی ترین سازه های جهان و شریان های حیاتی در هر کشور می باشند. گاهی این سازه ها به دلیل عدم وجود طراحی مناسب و همچنین عدم اجرای صحیح در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. از این رو مقاوم سازی پل هایی که به هر دلیل دارای ضعف باربری هستند لازم و ضروری است تا از وقوع حوادث ناشی از آسیب و فروریزش آن جلوگیری به عمل آید. از دیگر دلایلی که نیاز به مقاوم سازی پل را سبب می گردند شامل افزایش باربری و افزایش عمر مفید و همچنین خورده شدن پایه های بتنی در آب می باشد


راهکار:

مقاوم سازی پل ها در مقابل حرکات لرزه ای به دلیل درجه نامعینی کم پل ها و نیز نقش مهمی که این سازه پس از وقوع زلزله در عملیات امداد و نجات ایفا می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. پایه ‌های پل ، بعد از تکیه‌گاه ‌ها دومین عناصری هستند که در زلزله بیشترین آسیب را می بینند. از آنجا که آسیب دیدگی تکیه گاه ها می تواند منجر به فرو ریختن تمام یا بخشی از پل شود، لذا مقاوم سازی این قسمت از سازه دارای اهمیت ویژه می ‌باشد.

آسیب های وارده به پایه های پل را می توان به دو دسته آسیب های وابسته به گسیختگی خمشی پایه (به علت مقاومت خمشی ناکافی یا ظرفیت شکل پذیری خمشی ناکافی پایه ستون پل) و آسیب های وابسته به شکست برشی (به دلیل ظرفیت برشی ناکافی پایه پل) تقسیم بندی کرد.یکی از روش های مرسوم و متداول مقاوم سازی پایه ها و تیرهای پل بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی ™Strata می­باشد. در تیرها می توان از روکش بتنی در سه و یا چهار وجه تیر برای بهسازی و افزایش مقاومت آن استفاده نمود . با این روش می توان ناحیه کششی و فشاری تیر را با روکش های بتنی جدید تقویت کرد. برای تکمیل مکانیسم انتقال نیرو بین مصالح قدیم و جدید، زبر نمودن سطح بتن قدیمی و جوش دادن میلگردهای اتصال با آرماتورهای جدید و قدیم ضروری می باشد.

اجرای روکش بتنی در هر چهار وجه تیر موثرترین روش برای مقاوم سازی تیرهای بتنی می­باشد. در این شیوه ضخامت بتنی که به وجه بالایی تیر افزوده می گردد باید در ضخامت سقف گم شود . اجرای تنگ ها نیز از طریق سوراخهایی که در فواصل نزدیک به هم در دال سقف ایجاد می شود امکان پذیر می باشد.

 اجرای روکش بتنی در سه وجه تیر برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی تیر در برابر بارهای قائم انجام می شود، اما به دلیل آنکه در این حالت، افزایش ظرفیت باربری مقاطعی از تیر که در نزدیکی تکیه گاه ها قرار دارند امکان پذیر نیست، تیر را نمی توان در مقابل بارهای جانبی زلزله تقویت نمود .

موفقیت این روش مستلزم مهار مناسب خاموت ها از ضلع های بالایی روکش است . به دلیل آنکه استفاده از قالب و ریختن بتن از بالای تیر امکان پذیر نیست تنها راه ممکن استفاده از بتن پاشی می باشد .

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

4.5/5 - (2 امتیاز)