خانهمطالعات موردیافزایش ضخامت فونداسیون و مقاوم سازی ستون با ژاکت بتنی

نام پروژه:

  • افزایش ضخامت فونداسیون و مقاوم سازی ستون با ژاکت بتنی

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

 

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت خمشی و محوری ستون بتنی و مقاومت فونداسیون به دلیل تغییر کاربری و بارگذاری


راهکار:

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی ™Strata

مقاوم سازی فونداسیون بتنی با آرماتوربندی روی سطح فوقانی و بتن ریزی مجدد روی فونداسیون

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط