خانهمطالعات موردیمقاوم سازی عرشه پل بتنی با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی عرشه پل بتنی با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف طراحی در تامین مقاومت خمشی عرشه پل بتنی و پوسته پوسته شدن سطح بتن عرشه


راهکار:

مقاوم سازی عرشه پل بتنی با لمینیت و ورق کربن FRP ™UCL برای تامین مقاومت خمشی
استفاده از پوشش ضد کربناسیون ™ACC روی سطح نهایی لمینیت ها

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)