خانهمطالعات موردیمقاوم سازی شاهتیر پل بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی شاهتیر پل بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

مقاوم سازی تیرهای پل برای افزایش ظرفیت برشی، خمشی، افزایش شکل پذیری ،جلوگیری از خوردگی و ترک خوردگی برای حفظ طول عمر پل ها حیاتی است. خرابی و طول عمر پل ها تنها دلیل برای تقویت المان تیر در پل ها نمی­باشد عوامل دیگری مانند:

افزایش ظرفیت خمشی، برشی و پیچشی ، ارتقا سطح استانداردهای طراحی ، خطاهای طراحی و ساخت وساز ،ضعف در طراحی و بارگذاری دقیق و مهندسی و یا افزایش بارهای غیرمتقربه مانند افزایش بار ترافیک یا افزایش بار کامیون ها فراتر از مقدار طراحی شده ، خرابی ناشی از عوامل محیطی مانند خوردگی و زمین لرزه از جمله عواملی است که موجب لزوم تقویت تیرها می­شود.


راهکار:

می توان  با استفاده از الیاف FRP  سختی و مقاومت خمشی  راه افزایش داد.  اگر نسبت ضخامت (با ارتفاع)  عضو  به دهانه  آن کم باشد،  سختی  آن کم  و در نتیجه خیر وسط دهانه عضو افزایش می یابد.  همچنین اگر مقدار آرماتور خمشی در تیر یا دال از حد نیاز کمتر باشد، ترک های خمشی در زیر تیر یا دال  ایجاد می شود. این  ترکها به صورت قائم بده و در راستای خمش ( عمود بر راستای آرماتورهای طولی)  در محل لنگر خمشی بشینه ایجاد می شوند.برای افزایش سختی و مقاومت خمشی می توان ورق های پلیمری کربنی CFRP را توسط چسب اپوکسی به وجه کششی عضو خمشی چسباند.  درنتیجه در وسط تیر ورق های پلیمری باید به وجه تحتانی و بر تکیه گاه ها این ورق ها باید به وجه فوقانی چسبانده شوند. جهت الیاف باید در راستای آرماتورهای فولادی باشند زیرا سختی و مقاومت کششی الیاف در راستای آن بیشترین مقدار را دارند. با وجود ضخامت کم الیاف پلیمری، مدول الاستیسیته بالایی دارند که  سختی تیر یا دال افزایش پیدا میکند و در نتیجه خیز آن کاهش می‌ یابد.بنابراین پیشنهاد می¬شود مقاوم سازی تیرهای اصلی با الیاف کربن تک جهته ™UCW در وجه پایینی تیر برای تامین مقاومت خمشی انجام شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)