خانهمطالعات موردیمقاوم سازی تیرهای فرعی پل بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی تیرهای فرعی پل بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

مقاوم سازی تیر فرعی پل بتنی به دلیل ضعف در مقاومت برشی


راهکار:

مقاوم سازی نواحی انتهایی تیرهای بتنی فرعی به دلیل کمبود مقاومت برشی در تکیه گاه ها با الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط