خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دیوار پیرامونی ساختمان فلزی با شاتکریت

نام پروژه:

  • ساختمان اطلس

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در پایداری دیوار مصالح بنایی به دلیل فرسودگی


راهکار:

مقاوم سازی و پایدارسازی دیوار مصالح بنایی با استفاده از مش بندی دیوار و شاتکریت

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط