خانهراهکار‌هاتقویت خمشی و برشی دال بتنی دارای بازشو

سقف‌ها و دال‌های بتنی از اجزای اصلی هر سازه می‌باشد و دال‌های افقی بتنی مسلح، معمولاً دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر بوده و عمدتاً در سقف طبقات به کار برده می‌شوند. با توجه به اینکه دال‌های بتنی به طور مداوم تحت اثر بارهای مرده و زنده می‌باشند و در طولانی مدت این بارها میتوانند باعث تغییر شکل و انحراف در دال‌ها بشود در این بین بنا به دلایلی نظیر تغییر کاربری، محدودیت های معماری، عبور لوله های تاسیساتی و غیره از بازشو در سطح دال استفاده می شود. وجود بازشو در یک دال دو طرفه ممکن است مسائلی را در ارتباط با ظرفیت خمشی اجزای دال، کنترل خیز و نیز کنترل برش در دال ایجاد کند.مقاوم سازی چنین دال هایی به تبع مشکل تر است خوش بختانه تکنیک مقاوم سازی با FRP راهی برای افزایش مقاومت خمشی و برشی و ساخت مسیر انتقال بار مورد نظر را در اختیار ما می گذارد.از این رو در این بخش مراحل تقویت و مقاوم سازی خمشی و برشی دال دارای بازشو را با استفاده از  سیستم مقاوم سازی ™FibraOne شرح داده می‌شود.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی دال بتنی دارای بازشو

مقاوم سازی دال بتنی دارای بازشو-مقاوم سازی افزیر

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی خمشی و برشی دال بتنی دارای بازشو با استفاده از سیستم ™FibraOne

  1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™240) بر روی سطح بتنی 

  2. اعمال یک لایه ژل اپوکسی (محصول ERS™400) بر روی محل بازشو دال

  3. نصب لایه اول الیاف کربن تک جهته یا الیاف شیشه تک جهته بر روی محل بازشو دال (محصولات ™UCW و یا ™UGW)

  4. اشباع نمودن الیاف با اعمال مجدد یک لایه ژل اپوکسی
  5. اجرای لایه‌های بعدی الیاف FRP مطابق طرح مقاوم سازی ارائه شده
  6. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی الیاف کربن در صورت نیاز

مقاوم سازی دال بتنی دارای بازشو-مقاوم سازی افزیر

اپوکسی غنی شده با روی (محصول ™EZP)

ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (PRM400)

ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP (محصول ERS™ 400)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

الیاف کربن تک جهته (™UCW)

الیاف شیشه تک جهته (™UGW)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80™SMF)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

سوالات متداول

بازشو در دال بتنی دوطرفه چه چیزی را در پی دارد؟

وجود بازشو در یک دال دو طرفه ممکن است مسائلی را در ارتباط با ظرفیت خمشی اجزای دال، کنترل خیز و نیز کنترل برش در دال ایجاد کند.

برای مقاوم سازی و بهسازی دال بتنی دوطرفه با بازشو چه راهکار و سامانه هایی در دسترس است؟

تکنیک مقاوم سازی با FRP راهی برای افزایش مقاومت خمشی و برشی و ساخت مسیر انتقال بار مورد نظر را در اختیار ما می گذارد.از این رو در این بخش مراحل تقویت و مقاوم سازی خمشی و برشی دال دارای بازشو را با استفاده از سیستم مقاوم سازی ™FibraOne شرح داده می‌شود.

چرا بازشو در دال بتنی دوطرفه ممکن است سازه را با مشکل کاهش ظرفیت باربری و خیز روبه رو کند؟

زیرا ایجاد بازشو روی سطح بهم پیوسته دال بتنی دوطرفه تقارن و نظم ساختمان را در سطح و در راستای افقی بر هم می زند و سازه نامنظم می شود.

برای راهکار مقاوم سازی و بهسازی دال بتنی دوطرفه با بازشو از چه الیافی استفاده می شود؟

از الیاف کربن و شیشه تک جهته برای مقاوم سازی این دال ها استفاده می شود.

پوشش پایانی برای عایق بندی الیاف در برابر آتش چه نوع پوششی است؟

پوشش حفاظتی و ضدحریق محصول SMF