خانهراهکار‌هاتقویت خمشی و برشی دال بتنی دارای بازشو

سقف‌ها و دال‌های بتنی از اجزای اصلی هر سازه می‌باشد و دال‌های افقی بتنی مسلح، معمولاً دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر بوده و عمدتاً در سقف طبقات به کار برده می‌شوند. با توجه به اینکه دال‌های بتنی به طور مداوم تحت اثر بارهای مرده و زنده می‌باشند و در طولانی مدت این بارها میتوانند باعث تغییر شکل و انحراف در دال‌ها بشود در این بین بنا به دلایلی نظیر تغییر کاربری، محدودیت های معماری، عبور لوله های تاسیساتی و غیره از بازشو در سطح دال استفاده می شود. وجود بازشو در یک دال دو طرفه ممکن است مسائلی را در ارتباط با ظرفیت خمشی اجزای دال، کنترل خیز و نیز کنترل برش در دال ایجاد کند.مقاوم سازی چنین دال هایی به تبع مشکل تر است خوش بختانه تکنیک مقاوم سازی با FRP راهی برای افزایش مقاومت خمشی و برشی و ساخت مسیر انتقال بار مورد نظر را در اختیار ما می گذارد.از این رو در این بخش مراحل تقویت و مقاوم سازی خمشی و برشی دال دارای بازشو را با استفاده از  سیستم مقاوم سازی ™FibraOne شرح داده می‌شود.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی دال بتنی دارای بازشو

مقاوم سازی دال بتنی دارای بازشو-مقاوم سازی افزیر

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی خمشی و برشی دال بتنی دارای بازشو با استفاده از سیستم ™FibraOne

  1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™240) بر روی سطح بتنی 

  2. اعمال یک لایه ژل اپوکسی (محصول ERS™400) بر روی محل بازشو دال

  3. نصب لایه اول الیاف کربن تک جهته یا الیاف شیشه تک جهته بر روی محل بازشو دال (محصولات ™UCW و یا ™UGW)

  4. اشباع نمودن الیاف با اعمال مجدد یک لایه ژل اپوکسی
  5. اجرای لایه‌های بعدی الیاف FRP مطابق طرح مقاوم سازی ارائه شده
  6. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی الیاف کربن در صورت نیاز

مقاوم سازی دال بتنی دارای بازشو-مقاوم سازی افزیر

اپوکسی غنی شده با روی (محصول ™EZP)

ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (PRM400)

ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP (محصول ERS™ 400)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

الیاف کربن تک جهته (™UCW)

الیاف شیشه تک جهته (™UGW)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80™SMF)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.