خانهراهکار‌هامقاوم سازی سرستون بتنی

ستون‌ها از اعضای مهم سازه‌ای بتنی هستند که بایستی توانایی مقاومت در برابر بارها و نیروهای مختلف را دارا باشند. از جمله مواردی که ستون‌ها در آن مستعد آسیب هستند، بحث طبقه نرم و همچنین  پدیده ستون‌های کوتاه می باشد. در این مواقع می بایست با استفاده از روش های استاندارد ستون ها تقویت گردد. همچنین در برخی مواقع به دلیل تغییر کاربری سازه و افزایش بار وارده بر ستون ستون ها باید مقاوم سازی گردند. به همین منظور و در این بخش مقاوم سازی سر ستون بتنی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی سرستون بتنی

مقاوم سازی سرستون بتنی با Frp-مقاوم سازی افزیر

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی سر ستون بتنی  با استفاده از سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سرستون بتنی-مقاوم سازی افزیر
  1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™ 240) بر روی ستون بتنی
  2. اعمال یک لایه ژل اپوکسی (محصول ERS™400) بر روی ستون بتنی
  3. نصب لایه اول الیاف کربن تک جهته بر روی سرستون (محصول ™UCW)
  4. اشباع نمودن الیاف با اعمال مجدد یک لایه ژل اپوکسی
  5. اجرای لایه‌های بعدی الیاف FRP مطابق طرح مقاوم سازی ارائه شده
  6. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی لمینت کربن در صورت نیاز

الیاف کربن تک جهته (™UCW)

ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP (محصول ERS™ 400)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80™SMF)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.