خانهراهکار‌هاراهکار افزایش ظرفیت باربری تیر بتنی

بتن جزئی از مصالح پرکاربرد ساخت و ساز می‌باشد که مزیت‌های زیادی از جمله ارزان قیمت و مقاومت در برابر آتش سوزی دارد. و تیر‌ها اعضایی هستند که تحت تاثیر نیروهای محوری قرار دارند و تیر  تحمل تنش‌های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از بارهای وارد بر آن و وزن خود تیر است اثر زیادی دارد.
تیر های بتنی به دلایل اشتباهات طراحی و محاسبات، عدم اجرای مناسب، تغییرکاربری بعد از ساخت، آسیب دیدگی ناشی از وارد شدن بارهای تصادفی، خوردگی، تغییر آئین نامه‌های ساختمانی که باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می‌شود، آسیب دیدگی سازه‌ها ناشی از حوادث ضربه و آتش سوزی و باد و … ممکن است نیاز به مقاوم سازی و افزایش ظرفیت باربری داشته باشند.
از این‌رو در این بخش مراحل مقاوم‌سازی و افزایش ظرفیت باربری تیر با سیستم‌های مقاوم‌سازی FibraOne™ و سیستم زاکت فولادی Stela™ و سیستم ژاکت بتنی Strata™ شرح داده می‌شود

سیستم مورد استفاده جهت ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری تیر بتنی

مقاوم سازی تیر بتنی

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

سیستم ™Strata

مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت بتنی

معرفی سیستم

سیستم ™Stela

مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت فولادی

معرفی سیستم

ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری تیر بتنی با استفاده از سیستم ™Fibraone

مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف کربن
 1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™240) بر روی سطح تیر
 2. اعمال یک لایه ژل اپوکسی محصول (ERS™400) بر روی تیر بتنی
 3. دورپیچ نمودن تیر با استفاده از لایه اول الیاف کربن تک جهته یا الیاف شیشه تک جهته (محصولات ™UCW و یا ™UGW)
 4. اشباع نمودن الیاف با اعمال مجدد یک لایه ژل اپوکسی
 5. اجرایی لایه های بعدی الیاف کربن یا الیاف شیشه مطابق طرح مقاوم سازی ارائه شده
 6. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی الیاف کربن یا الیاف شیشه در صورت نیاز

ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری تیر بتنی با استفاده از سیستم ™Strata

 1. در ابتدا باید جک‌های ساختمانی را در زیر سقف نصب کرد
 2. یتن‌های سست و معیوب را از روی تیر بتنی جدا کنید
 3. محل نصب کاشت میلگرد مشخص گردد
 4. با استفاده از دریل محل نصب کاشت میلگرد سوراخ شود و انکرها و میلگردها نصب گردد
 5. سپس با استفاده از چسب کاشت میلگرد،میلگردهای مورد نیاز را نصب کنید
 6. قالب بندی جهت بتن ریزی انجام شود
 7. سپس بتن جدید را ریخته گری کنید پیشنهاد کارشناسان فنی شرکت مقاوم سازی افزیر استفاده از بتن خود متراکم می‌باشد
 8. پس از گیرش نهایی بتن میتوان جک های ساختمانی را جدا نمود

ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری تیر بتنی با استفاده از سیستم ™Stela

 1. بتن‌های سست و معیوب را از روی تیر بتنی جدا کنید.
 2. سطح تیر بتنی را تسطیح نمایید
 3. نقاط دچار آسیب دیدگی با استفاده از پرایمر اپوکسی ترمیم نمایید
 4. محل‌های نصب پلیت‌های فولادی را بر روی تیر بتنی مشخص کنید
 5. سطح ورق‌های فولاد را پاکسازی و زنگ زدایی کنید
 6. نبشی‌های فولادی در لبه‌های تیر بتنی نصب نمایید
 7. ورق‌ها و پلیت‌ها به نبشی‌های نصب شده در مرحله قبل جوش بدهید
 8. محل تزریق در نقطه اتصال ورق و تیر ایجاد کنید
 9. پکرهای تزریق رزین را نصب کنید
 10. از طریق پکرهای نصب شده در مرحله قبل چسب تزریق را تزریق کنید
 11. اعمال پوشش حفاظتی اپوکسی غنی شده با روی (محصول ™EZP) بر روی ژاکت فولادی 

اپوکسی غنی شده با روی (محصول ™EZP)

چسب کاشت میلگرد (™IEA)

الیاف کربن تک جهته (™UCW)

الیاف شیشه تک جهته (™UGW)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80 ™SMF)

ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP (محصول ERS™ 400)

رزین اپوکسی تزریقی (™EIR)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.