خانهراهکار‌هاراهکار افزایش ظرفیت باربری ستون بتنی

بتن جزئی از مصالح پرکاربرد ساخت و ساز می‌باشد که مزیت‌های زیادی از جمله ارزان قیمت و مقاومت در برابر آتش سوزی دارد. و ستون‌ها اعضایی هستند که تحت تاثیر نیروهای محوری قرار دارند و ستون در انتقال بارهای فشاری به فونداسیون اثر زیادی دارد.
ستون‌های بتنی به دلایل اشتباهات طراحی و محاسبات، عدم اجرای مناسب، تغییرکاربری بعد از ساخت، آسیب دیدگی ناشی از وارد شدن بارهای تصادفی، خوردگی، تغییر آئین نامه‌های ساختمانی که باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می‌شود، آسیب دیدگی سازه‌ها ناشی از حوادث ضربه و آتش سوزی و باد و … ممکن است نیاز به مقاوم سازی و افزایش ظرفیت باربری داشته باشند. از این‌رو در این بخش مراحل مقاوم‌سازی و افزایش ظرفیت باربری ستون با سیستم‌های مقاوم‌سازی ™FibraOne و سیستم ژاکت فولادی™Stela و سیستم ژاکت بتنی ™Strata شرح داده می‌شود.

سیستم مورد استفاده جهت ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری ستون بتنی

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی ستون-با -ژاکت-بتنی

سیستم ™Strata

مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت بتنی

معرفی سیستم

سیستم ™Stela

مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت فولادی

معرفی سیستم

ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری ستون بتنی با استفاده از سیستم ™Fibraone

مقاوم سازی ستون بتنی
 1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™240) بر روی سطح ستون
 2. اعمال یک لایه ژل اپوکسی محصول (ERS™400) بر روی ستون بتنی
 3. دورپیچ نمودن ستون با استفاده از لایه اول الیاف کربن تک جهته یا دو جهته (محصولات ™UCW و یا ™BCW)
 4. اشباع نمودن الیاف با اعمال مجدد یک لایه ژل اپوکسی
 5. اجرایی لایه های بعدی الیاف کربن مطابق طرح مقاوم سازی ارائه شده
 6. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی الیاف کربن در صورت نیاز

ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری ستون بتنی با استفاده از سیستم ™Strata

 1. در ابتدا باید جک‌های ساختمانی را در زیر سقف نصب کرد
 2. یتن‌های سست و معیوب را از روی ستون بتنی جدا کنید
 3. محل نصب کاشت میلگرد مشخص گردد
 4. با استفاده از دریل محل نصب کاشت میلگرد سوراخ شود و انکرها و میلگردها نصب گردد
 5. سپس با استفاده از چسب کاشت میلگرد،میلگردهای مورد نیاز را نصب کنید
 6. قالب بندی جهت بتن ریزی انجام شود
 7. سپس بتن جدید را ریخته گری کنید پیشنهاد کارشناسان فنی شرکت مقاوم سازی افزیر استفاده از بتن خود متراکم می‌باشد
 8. پس از گیرش نهایی بتن میتوان جک های ساختمانی را جدا نمود
مقاوم سازی ستون با ژاکت بتنی

ترمیم و مقاوم سازی افزایش ظرفیت باربری ستون بتنی با استفاده از سیستم ™Stela

ژاکت فولادی
 1. بتن‌های سست و معیوب را از روی ستون بتنی جدا کنید.
 2. سطح ستون بتنی را تسطیح نمایید
 3. نقاط دچار آسیب دیدگی با استفاده از پرایمر اپوکسی ترمیم نمایید
 4. محل‌های نصب پلیت‌های فولادی را بر روی ستون بتنی مشخص کنید
 5. سطح ورق‌های فولاد را پاکسازی و زنگ زدایی کنید
 6. نبشی‌های فولادی در چهار گوشه ستون بتنی نصب نمایید
 7. ورق‌ها و پلیت‌ها به نبشی های نصب شده در مرحله قبل جوش بدهید
 8. محل تزریق در نقطه اتصال ورق و ستون ایجاد کنید
 9. پکرهای تزریق رزین را نصب کنید
 10. از طریق پکرهای نصب شده در مرحله قبل چسب تزریق را تزریق کنید
 11. اعمال پوشش حفاظتی اپوکسی غنی شده با روی (محصول ™EZP) بر روی ژاکت فولادی 

اپوکسی غنی شده با روی (محصول ™EZP)

چسب کاشت میلگرد (™IEA)

الیاف کربن تک جهته (™UCW)

الیاف کربن دو جهته (™BCW)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80 ™SMF)

ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP (محصول ERS™ 400)

رزین اپوکسی تزریقی (™EIR)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.