خانهراهکار‌هامقاوم سازی دیوار بنایی باربر

ساختمان‌های مصالح بنایی ساختمان‌هایی هستند که با آجر ، بلوک سیمانی یا سنگ ساخته می‌شوند.درصورت عدم رعایت ضوابط فنی در احداث این گونه ساختمان‌ها ساختمان‌های بنایی در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر می‌باشند. از آنجایی که امکان تخریب تمامی این‌گونه از ساختمان‌ها و جایگزینی آن‌ها با سازه‌های مقاوم به دلیل هزینه‌های گزاف مالی و توقف بهره برداری از سازه در یک بازه مشخص زمانی وجود ندارد.
از این‌رو در این بخش استفاده از روش‌های جدید بهسازی سازه‌های بنایی مانند سیستم مقاوم ™MasoTie پیشنهاد می‌گردد.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی دیوار بنایی باربر

ترمیم و مقاوم سازی دیوار بنایی

سیستم ™MasoTie

مقاوم سازی سازه با استفاده از میلگرد کامپوزیتی FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی دیوار بنایی باربر با استفاده از سیستم™MasoTie

مقاوم سازی دیوار مصالح بنایی باربر
  1. ایجاد شیار بر روی دیوار مطابق طرح ارائه شده
  2. باز کردن ترک‌های ایجاد شده بر روی دیوار به روش V-Cut
  3. تمیز نمودن کلیه شیارهای ایجاد شده در دیوار و همچنین ترک‌های باز شده با روش مناسب و حذف تمامی مصالح سست و گرد و غبار از داخل آن‌ها
  4. تزریق چسب اپوکسی (محصول ERA™420) در د اخل شیار
  5. نصب میلگرد‌های کامپوزیت شیشه (محصول ™GRR) در داخل شیار
  6. تزریق مجدد چسب اپوکسی در د اخل شیار
  7. درزگیری ترک‌ها با رزین اپوکسی (محصول ™EIR)

چسب اپوکسی چند منظوره (محصول ERA™420)

رزین اپوکسی تزریقی (™EIR)

میلگرد کامپوزیتی شیشه (™GRR)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

مقاوم سازی سازه های بنایی با کامپوزیت FRP

راهنمای بهسازی و ترمیم ساختمان های بنایی تحت اثر زلزله

استاندارد ACI-503R استفاده از رزین اپوکسی در ترمیم بتن

استاندارد ACI224.1R-07 علت ، ارزیابی و ترمیم ترک در سازه های بتنی

آیین نامه طراحی سازه های بتنی مسلح با FRP کانادا

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.