خانهراهکار‌هامقاوم سازی تیرچه بتنی ترک خورده

بتن از مصالح کاربردی ساختمانی می‌باشد که با هزینه مناسبی ساخته شده، دارای دوام و استحکام مناسبی بوده و شکل قالبی را که در آن ساخته می‌شود، به خود می‌گیرد. اغلب اعضاء و اشکال بتنی در محل و در موقعیت نهایی خود اجرا و ساخته می‌شوند. بتن و سازه‌های بتنی در طول فرآیند بهره‌برداری و ساخت دچار آسیب و تخریب می‌شوند که تعمیر و مرمت بتن را ایجاب می‌کند.ترک خوردگی بتن یکی از آسیب هایی است که در تیرچه‌های بتنی مشاهده می‌گردد.این ترک ها ممکن است سبب ورقه ورقه شدن یا ترکیدن بتن شوند که می توان با در نظر گرفتن کاور بتنی کافی اطراف آرماتور ها و محافظت از آن ها در مقابل مجاورت با محیط ، از وقوع این ترک ها جلوگیری کرد. انتخاب راهکار مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی تیرچه بتنی ترک خورده با توجه به مواردی همچون سازگاری حرارتی با بتن اصلی، دوام مورد نیاز، شرایط بهره برداری، طبیعت شیمیایی و الکتریکی محیط، خواص انقباضی، ضریب ارتجاعی مصالح و شرایط اجرای راهکار مورد نظر، صورت می گیرد. از این‌رو در این بخش مراحل ترمیم و مقاوم سازی تیرچه بتنی ترک خورده با استفاده از سیستم ™FibraOne و سیستم ™Fixcrete شرح داده می شود.

سیستم مورد استفاده جهت ترمیم و مقاوم سازی تیرچه بتنی دارای ترک

مقاوم سازی تیرچه بتنی

سیستم ™FixCrete

ترمیم بتن آسیب دیده با استفاده از ملات ترمیمی پایه پلیمری و پایه اپوکسی

معرفی سیستم

مقاوم سازی و ترمیم تیرچه بتنی

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

ترمیم تیرچه بتنی دارای ترک با استفاده از سیستم ™FixCrete

  1. مشخص نمودن نواحی معیوب بتن
  2. برداشتن بتن معیوب با استفاده از روش‌های مناسب
  3. پاک سازی ناحیه ترک خورده با استفاده از فشار هوا
  4. آماده سازی ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (محصول PRM™400) مطابق دیتاشیت محصول
  5. ترمیم ناحیه ترک خورده با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه پلیمری مطابق دستورالعمل اجرای آن

مقاوم سازی تیرچه بتنی دارای ترک با استفاده از سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی تیرچه
  1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™240) بر روی سطح بتنی ترمیم شده
  2. اعمال یک لایه ژل اپوکسی (محصول ERS™400) بر روی تیرچه بتنی (در صورت مقاوم سازی با الیاف کربن (محصول ™UCW))
  3. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت FRP (محصول ERA™420) برروی لمینت FRP (در صورت مقاوم سازی با لمینت کربن (محصول ™UCL))
  4. تقویت تیرچه بتنی  با استفاده ازچسباندن لمینت CFRP و یا الیاف کربن بر روی محل مشخص شده
  5. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی الیاف کربن و یا لمینت کربن در صورت نیاز

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80™SMF)

ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (PRM400)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

لمینیت کربن (™UCL)

ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP (محصول ERS™ 400)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

سوالات متداول

ترک های بتنی چه پدیده ای را در پی دارند؟

ترک ها ممکن است سبب ورقه ورقه شدن یا ترکیدن بتن شوند که البته می توان با تعبیه کاور بتنی مناسب جلوی ترک خوردگی را گرفت.

گزینش راهکار مناسب برای ترمیم و مقاوم سازی تحت تاثیر چه عواملی است؟

انتخاب راهکار مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی تیرچه بتنی ترک خورده با توجه به مواردی همچون سازگاری حرارتی با بتن اصلی، دوام مورد نیاز، شرایط بهره برداری، طبیعت شیمیایی و الکتریکی محیط، خواص انقباضی، ضریب ارتجاعی مصالح و شرایط اجرای راهکار مورد نظر، صورت می گیرد.

چه سامانه هایی برای ترمیم و مقاوم سازی تیرچه بتنی پیشنهاد می شود؟

مراحل ترمیم به کمک سامانه FixCrete و مقاوم سازی به کمک سامانه fibraOne انجام می شود.

تقویت تیرچه بتنی به کمک چه نوع الیافی انجام می شود؟

تقویت تیرچه بتنی با استفاده ازچسباندن لمینت CFRP و یا الیاف کربن بر روی محل مشخص شده انجام می شود.