خانهراهکار‌هامقاوم سازی تیر بتنی دارای ترک برشی

بتن از مصالح کاربردی ساختمانی می‌باشد که با هزینه مناسبی ساخته شده، دارای دوام و استحکام مناسبی بوده و شکل قالبی را که در آن ساخته می‌شود، به خود می‌گیرد. اغلب اعضاء و اشکال بتنی در محل و در موقعیت نهایی خود اجرا و ساخته می‌شوند. بتن و سازه‌های بتنی در طول فرآیند بهره‌برداری و ساخت دچار آسیب و تخریب می‌شوند که تعمیر و مرمت بتن را ایجاب می‌کند.
ترک خوردگی بتن یکی از آسیب هایی است که در تیرهای بتنی مشاهده می‌گردد. ترک برشی به علت افزایش تنش برشی در نزدیکی تکیه گاه‌ها مانند ستون ها و دیوارها ایجاد می‌شود. این ترک ها با افق زاویه ۴۵ درجه دارند و همچنین به عنوان ترک های برشی شناخته می شوند. انتخاب راهکار مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی ترک خورده با توجه به مواردی همچون سازگاری حرارتی با بتن اصلی، دوام مورد نیاز، شرایط بهره برداری، طبیعت شیمیایی و الکتریکی محیط، خواص انقباضی، ضریب ارتجاعی مصالح و شرایط اجرای راهکار مورد نظر، صورت می‌گیرد. از این‌رو در این بخش مراحل ترمیم تیر بتنی دارای ترک با استفاده از سیستم ™Fixcrete و مقاوم سازی تیر بتنی دارای ترک با استفاده از سیستم ™FibraOne شرح داده می‌شود.

سیستم مورد استفاده جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی دارای ترک برشی

ترمیم بتن با استفاده از ملات ترمیمی

سیستم ™FixCrete

ترمیم بتن آسیب دیده با استفاده از ملات ترمیمی پایه پلیمری و پایه اپوکسی

معرفی سیستم

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از لمینیت کربن

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

ترمیم تیر بتنی دارای ترک برشی با استفاده از سیستم ™FixCrete

  1. مشخص نمودن نواحی معیوب بتن
  2. برداشتن بتن معیوب با استفاده از روش‌های مناسب
  3. پاک سازی ناحیه ترک خورده با استفاده از فشار هوا
  4. آماده سازی ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (محصول PRM™400) مطابق دیتاشیت محصول
  5. ترمیم ناحیه ترک خورده با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه پلیمری مطابق دستورالعمل اجرای آن
ترمیم تیر بتنی

مقاوم سازی تیر بتنی دارای ترک برشی با استفاده از سیستم ™FibraOne

  1. مشخص نمودن محل نصب لمینیت کربن L شکل (محصول ™LUCL) به صورت U شکل بر روی سطح تیر
  2. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™ 240) بر روی محل نصب لمینت FRP
  3. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت FRP (محصول ERA™420) برروی لمینت FRP
  4. تقویت تیر بتنی ترک خورده با استفاده ازچسباندن کربن L شکل بر روی محل مشخص شده
  5. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی لمینت کربن در صورت نیاز

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80™SMF)

ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (PRM400)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

لمینیت کربن L شکل (™LUCL)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

سوالات متداول

چرا ترک های برشی در بتن روی می دهند؟

ترک برشی به علت افزایش تنش برشی در نزدیکی تکیه گاه‌ها مانند ستون ها و دیوارها روی می دهد.

ترک های برشی با چه زاویه ای پیشروی می کنند؟

این ترک ها با زاویه ی 45 درجه نسبت به افق پیشروی می کنند و به نام ترک های برشی شناخته می شوند.

شناخت راهکار مناسب برای ترمیم و مقاوم سازی ترکهای برشی بر چه فاکتورهایی استوار است؟

انتخاب راهکار مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی ترک خورده با توجه به مواردی همچون سازگاری حرارتی با بتن اصلی، دوام مورد نیاز، شرایط بهره برداری، طبیعت شیمیایی و الکتریکی محیط، خواص انقباضی، ضریب ارتجاعی مصالح و شرایط اجرای راهکار مورد نظر، صورت می‌گیرد.

برتری راهکار و سامانه FibraOne در چیست؟

تنوع محصولات، سازگاری بالا، وزن مخصوص پایین، کمترین جابجایی در پلان معماری، تاب بالا در برابر خوردگی و ارزش اقتصادی خوب.