خانهراهکار‌هاترمیم و مقاوم سازی تیر دارای خیز

تیر های بتنی به دلایل اشتباهات طراحی و محاسبات، عدم اجرای مناسب، تغییرکاربری بعد از ساخت، آسیب دیدگی ناشی از وارد شدن بارهای تصادفی، تغییر آئین نامه‌ها که باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می‌شود و… ممکن است دچار خیز غیر مجاز گردد.  به همین علت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل سازه ای به هنگام بهره برداری ساختمان تیر نیازمند تقویت و مقاوم سازی خواهد بود. از این‌رو در این بخش مراحل مقاوم‌سازی و افزایش ظرفیت باربری تیر دارای خیز با سیستم‌های مقاوم‌سازی ™FibraOne و سیستم ™Injecta شرح داده می‌شود.

سیستم مورد استفاده جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر دارای خیز

سیستم ™Injecta

ترمیم ترک های ایجاد شده در بتن با استفاده از رزین اپوکسی

معرفی سیستم

مقاوم سازی تیر بتنی با لمینت-مقاوم سازی افزیر

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

ترمیم تیر دارای خیز با استفاده از سیستم ™Injecta

تزیرق رزین اپوکسی-مقاوم سازی افزیر
  1. نصب جک و سیستم بالابر
  2. با توجه به بار مورد نیاز عمل بالا بردن را شروع کنید
  3. دریل و ایجاد سوراخ در سطح جهت نصب پکر
  4. تمیز کردن و باد گرفتن سوراخ های ایجاد شده در مرحله قبل
  5. تزریق رزین های اپوکسی (محصول ™EIR) در ترک‌های ناشی از نیروی نامطلوب از طریق پکرهای نصب شده

مقاوم سازی تیر دارای خیز با استفاده از سیستم ™FibraOne

  1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™240) بر روی سطح تحتانی تیر بتنی
  2. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت FRP (محصول ERA™420) برروی لمینت FRP
  3. تقویت تیر بتنی با استفاده از لمینیت FRP بر روی سطح تحتانی تیر بتنی
تقویت تیر بتنی با لمینت-مقاوم سازی افزیر

رزین اپوکسی تزریقی (™EIR)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

لمینیت کربن (™UCL)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.