خانهمشکلات سازه ای و راهکارهای مقاوم سازیمقاوم سازی ستون هایی با سه وجه دسترسی

در مقاوم سازی ستون ها با ورق های FRP   گاها با ستون هایی مواجه هستیم که دسترسی به هر چهار وجه آن ممکن نیست برای مثال ستونی که از یک سمت به دیوار برشی متصل است. دراین مواقع می توان از انکر های کربن به جای دورپیچ کامل ستون استفاده کرد. بکارگیری انکر می تواند در عملکرد ستون در بار های چرخه ی بهبود قابل توجه ای ایجاد کرده و  ظرفیت دریفت ستون را افزایش دهد. طبق تحقیقات انجام شده اعمال انکر به ستون FRP بار نهایی را 14 تا 35 درصد و دریفت در هنگام اعمال بار نهایی را  83 تا 120 درصد افزایش می دهد.

تحقیقات نشان داد است که با افزایش تعداد انکرها و کاهش فواصل آن ها میزان ظرفیت بار نهایی افزایش می یابد. همچنین استفاده از انکر بر روی حالت شکست نیز تاثیر مثبتی می گذارد و شکست از حالت شکننده را به حالت شکست خمشی شکل پذیر تغییر می دهد.

 

میزان بهبود در ظرفیت دریفت و بار نهایی نشان داد استفاده از انکر جایگزین مناسبی به جای دورپیچ کردن کامل ستون است. اما در نصب انکر ها باید دقت داشت که ستون به طور کامل با انکر تقویت شود زیرا اگر تنها مناطق برشی با انکر تقویت شود، نیرو های برشی در مرکز ستون متمرکز شده و شکست برشی در آن نواحی رخ می دهد.

در ادامه مراحل مقاوم سازی با سیستم انکر کربن برای ستون هایی با سه وجه دسترسی شرح داده می شود.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی ستون هایی با سه وجه دسترسی

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی ستون هایی با سه وجه دسترسی

  1. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™ 240) بر روی ستون بتنی
  2. اعمال یک لایه ژل اپوکسی (محصول ERS™400) بر روی ستون بتنی
  3. نصب لایه اول الیاف کربن تک جهته بر روی سرستون (محصول ™UCW)
  4. اشباع نمودن الیاف با اعمال مجدد یک لایه ژل اپوکسی
  5. اجرای لایه‌های بعدی الیاف FRP مطابق طرح مقاوم سازی ارائه شده
  6. مکان های موردنظر جهت نصب اسپایک ها را علامت زده و سوراخ‌هایی با قطر حدود ۱۲ میلی‌متر ایجاد شود.(عمق سوراح باید 3میلی متر بیشتر در نظر گرفته شود.)
  7. زدودن گرد و غبار با دستگاه های باد
  8. نصب انکر با رزین مناسب
  9. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی لمینت کربن در صورت نیاز

انکر و اسپایک کربن (کد ™CSA)

الیاف کربن تک جهته (™UCW)

الیاف کربن دو جهته (™BCW)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80 ™SMF)

ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP (محصول ERS™ 400)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

سوالات متداول

در مواقعی که برای مقاوم سازی ستون به روش FRP دسترسی به هر چهاروجه ستون امکان پذیر نیست و مثلا سه وجه ستون در دسترس است چه باید کرد؟

دراین مواقع می توان از انکر های کربن به جای دورپیچ کامل ستون استفاده کرد. بکارگیری انکر می تواند در عملکرد ستون در بارهای متناوب بهبود قابل توجه ای ایجاد کرده و ظرفیت دریفت ستون را افزایش دهد.

استفاده از انکر Anchor چه برتری برای ستون به همراه دارد؟

با افزایش تعداد انکرها و کاهش فواصل آن ها میزان ظرفیت بار نهایی افزایش می یابد. همچنین استفاده از انکر بر روی حالت شکست نیز تاثیر مثبتی می گذارد و شکست از حالت شکننده را به حالت شکست خمشی شکل پذیر تغییر می دهد، همچنین تحقیقات نشان می دهد استفاده از Anchor در ستون بار غایی را 14 تا 35 درصد و جابجایی هنگام اعمال بار را 80 تا 120 درصد کنترل می کند.

لایه اول الیاف کربن را کجا باید نصب کنیم؟

روی سر ستون ها

برای مقاوم سازی ستون های با وجه دسترسی از چه محصولاتی استفاده می کنیم؟

از Anchor و اسپایک کربنی و الیاف کربن تک جهته یا دوجهته برای مقاوم سازی استفاده می شود.

برای اشباع نمودن الیاف کربن از چه مصالحی استفاده می کنند

problem_vs_solution