پرایمر کفپوش اپوکسی

کد محصول: ™PEP

AFZIR Polyamine Epoxy Primer

آستری دو جزئی اپوکسی از ترکیب دو جز رزین اپوکسی و هادنر یا سخت کننده پلی آمین ساخته می‌شود. پرایمر کفپوش اپوکسی گرانروی پایینی دارد. این مسئله باعث می‌شود پرایمر کفپوش اپوکسی قابلیت نفوذ در مواد متخلخل از جمله بتن، سنگ، گچ و چوب را دارا باشد. به این ترتیب پرایمر کفپوش اپوکسی علاوه بر ایجاد چسبندگی قابل قبول با سطح موادی مانند بتن، مانع نفوذ آب و رطوبت به داخل سطح متخلخل می‌شود. این نوع از آستری‌ها بدون درز و ترک اجرایی هستند و بنابراین در اثر تنش‌ها و بارهای وارده، دچار ترک خوردگی و ایجاد راه نفوذ نمی‌شوند. همچنین با توجه به نفوذ در داخل سطح زیر کار، در اثر تنش‌های حرارتی و مکانیکی دچار جدایش نمی‌شوند.

دیتاشیت دیتاشیت پرایمر کفپوش اپوکسی
لیست قیمت استعلام لیست قیمت فروش پرایمر کفپوش اپوکسی