چنانچه قصد بهینه سازی و سبک سازی و همچنین کاهش هزینه های ساخت سازه طراحی شده خود را دارید، تیم طراحی مقاوم سازی افزیر با برخورداری از مهندسین کارآزموده و با تجربه، طرح های بهینه برای سازه های مهندسی عمران مانند ساختمان‌ها، پل ها، سازه های بلند مرتبه یا سازه های پیچیده تر مهندسی عمران ارائه می دهند.