خانهطراحی سازهبهینه سازی طراحیبهینه سازی و سبک سازی سازه

تحقیقات قابل توجهی در زمینه بهینه سازی سازه ها انجام شده است. اکثریت با مسائل آکادمیک یا مشکلات کوچک سروکار دارند. با این وجود، در یک دهه گذشته، تلاش های چشمگیری صورت گرفته است تا فناوری بهینه سازی سازه را برای مهندسی سازه ایجاد کند. این فناوری می تواند از اهمیت ویژه ای برای طراحی سازه های بزرگ و پیچیده مانند سازه های بلند و بسیار بلند برخوردار باشد. به تازگی، بهینه سازی سازه، توجه طراحان و سازندگان ساختمان های بلند و بسیار بلند را به خود جلب کرده است. شرکت های مشهور و متخصص در زمینه طراحی ساختمان های بلند و فوق سنگین مانند آروپ و SOM نیز وارد این کار شده اند.

در گذشته و در مبحث طراحی، تمرکز روی حداقل کردن وزن سازه های فلزی بود و اغلب توسط طراحان سازه مورد انتقاد قرار می گرفت، زیرا حداقل کردن وزن یک سازه لزوماً یک راه حل کم هزینه نیست. سازه های بتنی مسلح از دو نوع مصالح مختلف تشکیل شده اند و باید به عنوان یک مسئله بهینه سازی هزینه ای فرموله شوند. بهینه سازی سازه با هدف پیدا کردن بهترین طراحی (به حداقل رساندن وزن، هزینه و یا سایر معیارهای منتخب برای یک سازه بارگذاری شده) و در عین حال برآورده کردن الزامات مقاومتی، سختی، پایداری، کارایی و حتی مباحث زیبایی شناسی، اهمیت فزاینده ای دارد.

از روش های بهینه سازی طراحی سازه ها می توان به تحلیل ریسک و مطالعات لرزه شناسی منطقه، در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، تحلیل های تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی، در نظر گرفتن ترک خوردگی های غیر خطی و متغیر اعضا، کاهش نامنظمی و پیچش موجود در سازه و غیره اشاره کرد.

تیم طراحی مقاوم سازی افزیر با برخورداری از مهندسین کارآزموده و با تجربه، طرح های بهینه برای سازه های مهندسی عمران مانند ساختمان‌ها، پل ها، سازه های بلند مرتبه یا سازه های پیچیده تر مهندسی عمران ارائه می دهند.

اهداف بهینه سازی و سبک سازی سازه

مقاوم سازی دال یوبوت با FRP
  1. خودکارسازی روند پیچیده طراحی
  2. بهینه سازی عملکرد سازه
  3. به حداقل رساندن هزینه کل سازه

روش های بهینه سازی و سبک سازی سازه

  1. تحلیل ریسک و مطالعات لرزه شناسی منطقه
  2. در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
  3. تحلیل های تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی
  4. در نظر گرفتن ترک خوردگی های غیر خطی و متغیر اعضا
  5. کاهش نامنظمی و پیچش موجود در سازه و غیره

نرم افزارهای بهینه سازی و سبک سازی سازه

مشاوره و درخواست طراحی سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست طراحی سازه کلیک نمایید.

درخواست