ترمیم و مقاوم سازی لوله و مخازن

در صنعت نفت و گاز و همین طور آب و فاضلاب، به منظور ذخیره سازی و توزیع این سیالات حیاتی، از مخازن و خطوط لوله استفاده می شود. به دلیل اهمیت بالای این سیالات در زندگی روزمره انسان ها و هزینه بالا بابت استخراج و تصفیه این منابع، نگهداری و مقاوم سازی لوله و مخازن تجهیزات مرتبط با آن ها در دستور کار مسؤولین قرار گرفته است. این اقدامات به چهار دسته اقدامات پیشگیرانه ، اقدامات اضطراری ، اقدامات بازسازی و عملیات پشتیبانی در بازسازی‌ها تقسیم می‌گردد.

مقاوم سازی و افزایش دوام و عمر لوله ها
مقاوم سازی لوله ها

به دلیل طبیعت این سیالات، خوردگی در مخازن و لوله‌های آن‌ها بسیار رخ می‌دهد. روش‌ها ترمیم خوردگی‌ها در مخازن و لوله ها با توجه به جنس مخازن و لوله‌ها متفاوت است. از طرفی این تجهیزات از قسمت بیرونی هم دچار فرسایش و خوردگی در مجاورت عوامل طبیعی هم چون باران قرار می‌گیرند، لذا اجرای پوشش‌های حفاظتی در آن‌ها معمولاً انجام می‌شود.

عوامل مؤثر بر خرابی لوله ها و تأسیسات در هنگام بروز زلزله

به طورکلی عوامل اصلی مؤثر بر خرابی لوله ها و تأسیسات انتقال را می توان به دو عامل زمین شناختی و عوامل اجرایی تقسیم نمود:

  • عوامل زمین شناختی

عوامل زمین شناختی در ارتباط با پدیده های زمین شناسی و تکتونیکی منطقه بوده و تأثیرات هر کدام از این عوامل بر روی تأسیسات ممکن است به گونه های مختلف از قبیل روانگرایی، لغزش و رانش زمین، سنگ ریزش و جابجایی زمین در اثر بروز زلزله اشاره نمود.

  • عوامل اجرایی

عوامل اجرایی به پارامترهای اجرایی خطوط انتقال و تأسیسات شامل جنس، قطر، ضخامت و نحوه اتصال لوله ها، نحوه اجرای لوله ها شامل عمق کارگذاری، اجرای اتصالات و بسترسازی مناسب و سازه ها شامل نحوه اجرای مخازن (هوایی مدفون و نیمه مدفون)، نوع اجرا و درزهای انبساطی، اجرای مناسب سازه و استفاده از مصالح مناسب اطلاق می شود.

راهکارهای مقاوم سازی لوله و مخازن

یکی از راهکارهای مهم کاهش خسارات در شبکه ، مقاوم سازی و طراحی شبکه، خطوط انتقال و تأسیسات با رعایت ریسک پذیری زلزله و بالابردن سطح عملکرد لرزه های شبکه و تأسیسات می‌باشد. بنابراین لازم است برای جلوگیـــری از خسارت های ناشی از زلزله به سه رکن اساسی که شامل لوله ها، اتصالات، مخازن و ایستگاههای پمپاژ می باشد به صورت مجزا مقاوم سازی شود.

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

5/5 - (10 امتیاز)