پل ها سازه های بسیار مهمی هستند زیرا در هنگام وقوع زلزله و پس از آن باید قابل استفاده باقی بمانند. با توجه به روش اجرا و نوع پل در صورت وجود ضعف در مقاومت لرزه ای پل می توان از روش های گوناگونی برای مقاوم سازی استفاده نمود. یکی از راه های مناسب برای این منظور استفاده از انواع میراگر می باشد. در صورتی که پایه پل دارای مقاومت کافی بوده ولی اتصال مناسبی بین عرشه و پایه برقرار نباشد می توان با استفاده از انواع میراگر نسبت به مقاوم سازی آن اقدام نمود. میراگر کابل پل به منظور اتلاف انرژی ناشی از ارتعاشات کابل ها در سازه های مهاربندی شده که در اثر عوامل انسانی (ترافیک ناشی از ماشین آلات و …) ، باد و یا باران به وجود می آید، مورد استفاده قرار می گیرند. دمپرهای الاستومری ، ویسکوز و اصطکاکی برای این سیستمها می توانند به کار گرفته شوند. میراگرهای کابلی سازگار (Adaptive Cable Dampers) با سیال داخل محفظه که ویسکوزیته آن توسط میدان مغناطیسی الکترونیکی (Magneto-Rheological Dampers)، کنترل می شود، می تواند برای پلهای کابلی با دهانه بزرگ، بسیار مفید باشد.

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

5/5 - (3 امتیاز)