سیستم‌های انتقال ضربه (Shock Transmitter) یا به عبارتی سیستم‌های ضربه‌گیر  یک وسیله هیدرولیکی می‌باشند که در طول عمر سازه نیاز به نگهداری نداشته و مناسب برای سازه‌های با اتصالات صلب می‌باشند. عملکرد این سیستم‌ها به گونه‌ای است که در مقابل بارهای ناگهانی نظیر نیروهای زلزله و ترافیکی (ترمز) وارد عمل شده و از تغییر مکان دو قطعه صلب سازه‌ای جلوگیری می‌کند. این ضربه‌گیرها متناسب با سرعت ضربه واردشده از خود واکنش نشان می‌دهند به گونه‌ای که اگر سرعت ضربه ناگهانی وارد شده بیشتر از 0.1mm/sec باشد این سیستم وارد عمل شده و از حرکت دو قطعه صلب نسبت به هم جلوگیری می‌کند که نتیجه این عمل حفظ اتصال صلب در محل اتصال می‌باشد.

نوع پیشرفته ضربه گیرها، ضربه‌گیرهای هوشمند می باشند. این نوع از سیستم‌های انتقال ضربه مجهز به سیستم محدودکننده نیرو می‌باشند به گونه‌ای که با استفاده از این سیستم نیروی وارد به سازه در محل اتصالات از حد معین‌شده‌ای تجاوز نکند. استفاده از این سیستم مزیت بسیار خوبی برای طراحی می‌باشد چرا که دقیقاً نیروی ضربه ناشی از ارتعاشات ناگهانی تعیین ‌شده و سازه نیز دقیقاً برای این نیرو طراحی می‌شود که در نتیجه آن هزینه ساخت به میزان قابل‌توجهی کاهش ‌یافته و ایمنی سازه نیز افزایش قابل ‌ملاحظه‌ای خواهد داشت، لذا طراحی بهینه‌ای خواهیم داشت. عملکرد این سیستم‌ها به گونه‌ای است که در اثر وارد شدن نیرویی ناگهانی همه ضربه‌گیرها وارد عمل شده و در همه آن‌ها تنش یکسانی به وجود می‌آید لذا به هیچ‌ وجه خرابی سازه‌ای در طول عمر سازه ناشی از این نیروهای ناگهانی نخواهیم داشت. در صورتی که نیاز به اتلاف انرژی بیش از حالت بهینه داشته باشیم، می‌توانیم از این سیستم به همراه میراگر در سازه استفاده کنیم.

   سوالات متداول

سیستم انتقال ضربه چیست؟

سیستم‌های انتقال ضربه (Shock Transmitter) یا به عبارتی سیستم‌های ضربه‌گیر یک وسیله هیدرولیکی می‌باشند که در طول عمر سازه نیاز به نگهداری نداشته و مناسب برای سازه‌های با اتصالات صلب می‌باشند.

نام دیگر سیستم انتقال ضربه چیست؟

سیستم های ضربه گیر.

سیستم ضربه گیر هوشمند چیست؟

نوع پیشرفته ضربه گیرها هستند که این نوع از سیستم‌های انتقال ضربه مجهز به سیستم محدودکننده نیرو می‌باشد به گونه‌ای که با استفاده از این سیستم نیروی وارد به سازه در محل اتصالات از حد معین‌شده‌ای تجاوز نکند.

سازوکار سیستم ضربه گیر هوشمند چیست؟

عملکرد این سیستم‌ها به گونه‌ای است که در اثر وارد شدن نیرویی ناگهانی همه ضربه‌گیرها وارد عمل شده و در همه آن‌ها تنش یکسانی به وجود می‌آید لذا به هیچ‌ وجه خرابی سازه‌ای در طول عمر سازه ناشی از این نیروهای ناگهانی نخواهیم داشت.

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

5/5 - (4 امتیاز)