خانهمطالعات موردیترمیم بتن آسیب دیده در پل

نام پروژه:

  • پل بتنی

نوع سازه:

  • پل بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه پل بتنی آسیب دیده با استفاده از ملات ترمیمی بتن با چسبندگی بالا ترمیم گردید.

راهکار:

جهت ترمیم پل بتنی از سیستم ترمیم بتن ™FixCrete  استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item