پرایمر ملات ترمیمی پلیمری

کد محصول: ™PSP

AFZIR Polymer-modified Slurry Primer

™PSP یک پرایمر ملات ترمیمی و پیوند دهنده پلیمری تک جزئی است که تنها به آب نیاز دارد تا بعنوان یک چسبنده در کنار دیگر ملات های ترمیمی مورد استفاده قرار گیرد.

 

دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت پرایمر ملات ترمیمی پلیمری
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت پرایمر ملات ترمیمی پلیمری