خانهمطالعات موردیمقاوم سازی خمشی عرشه پل بتنی با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی خمشی عرشه پل بتنی با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف طراحی در تامین مقاومت خمشی عرشه پل زیرگذر بتنی


 

راهکار:

مقاوم سازی عرشه پل بتنی با لمینیت و ورق کربن ™FRP UCL برای تامین مقاومت خمشی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط