خانهمطالعات موردیمقاوم سازی خمشی عرشه پل بتنی با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی خمشی عرشه پل بتنی با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

تیرهای پل از مهم ترین اجزای پل میباشند که تمام پایه ها را به هم متصل و در برابر بارهای جانبی و ثقلی مقاومت می کنند. عرشه بر روی بال اصلی قرار می-گیرد تا ظرفیت جانبی در برابر کمانش را فراهم کند. تیرهای پل برای دهانه کوتاه بسیار مفید هستند اما در دهانه های بلند معمولا تیرها باید بر روی پایه پل قرار بگیرند در این حالت می¬توان از چندین دهانه تیر ساده استفاده کرد. گاهی اوقات یک تیر بزرگ می¬تواند از پرچ یا جوش شدن ورقه های آهنی بزرگ ساخته شود. فروافتادن تیرها در جهت طولی و عرضی ممکن است تنها مفهوم رویداد لرزه ای باشد زمانی که روسازه از زیر سازه تنها به وسیله غلتک های نگه دارنده از هم جدا شده باشند به عبارت دیگر پل های با دهانه ساده در طول زمین لرزه در معرض فروریختن قرار دارند در حالی که خطر فروریختن در پل های پیوسته رو به کاهش است زیرا نیروی افقی در اینگونه پل ها در انتها به ستون ها و کوله پل خواهد رسید ولی در پل های با دهانه ساده این نیرو تنها توسط تیرها تحمل می-شود. بنابراین مقاوم سازی تیرهای پل برای افزایش ظرفیت برشی، خمشی، افزایش شکل پذیری ،جلوگیری از خوردگی و ترک خوردگی برای حفظ طول عمر پل ها حیاتی است. خرابی و طول عمر پل ها تنها دلیل برای تقویت المان تیر در پل ها نمی¬باشد عوامل دیگری مانند: افزایش ظرفیت خمشی، برشی و پیچشی ، ارتقا سطح استانداردهای طراحی،خطاهای طراحی و ساخت وساز ، افزایش بارهای غیرمتقربه مانند افزایش بار ترافیک یا افزایش بار کامیون ها فراتر از مقدار طراحی شده ، خرابی ناشی از عوامل محیطی مانند خوردگی و زمین لرزه از جمله عواملی است که موجب لزوم تقویت تیرها می شود.


راهکار:

مقاوم سازی عرشه پل بتنی با لمینیت و ورق کربن FRP ™UCL برای تامین مقاومت خمشی به دلیل اینکه لمینیت FRP و نوار کربن معمولا برای مقاوم سازی و افزایش مقاومت برشی و خمشی سازه های بتن مسلح معمولی،بتن مصلح پیش تنیده، سازه های مصالح بنایی و سازه های چوبی به کار می رود و باعث افزایش سختی و مقاومت کاملا مشهود و کنترل و جلوگیری از ترک خوردگی در ناحیه پلاستیک اعضاء می‌شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)