خانهمطالعات موردیمقاوم سازی تیر و ستون بتنی با ژاکت بتنی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی تیر و ستون بتنی با ژاکت بتنی

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت جانبی و لرزه ای ستون ها و تیرهای بتنی


راهکار:

مقاوم سازی ستون و تیرهای بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی ™Strata

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط