خانهمطالعات موردیمقاوم سازی تیر بتنی با تیر فولادی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی تیر بتنی با تیر فولادی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در باربری سقف و تیرهای اطراف و خیز و لرزش بیش از حد سقف


راهکار:

مقاوم سازی با استفاده از افزودن تیرهای فولادی زیر سقف و اتصال آن ها به ستون های اطراف

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط