خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون بتنی با ژاکت فلزی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی ستون بتنی با ژاکت فلزی

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در باربری و مقاومت خمشی و برشی ستون بتنی


راهکار:

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از سیستم ژاکت فولادی ™Stela

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط