خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون بتنی آسیب دیده با ژاکت بتنی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی ستون بتنی آسیب دیده با ژاکت بتنی

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در اجرای بتن و مقاومت پایین ستون بتنی خارجی سازه


راهکار:

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی ™Strata

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط