خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دیوار برشی با ژاکت فلزی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دیوار برشی با ژاکت فلزی

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت جانبی و لرزه ای دیوار برشی به دلیل بتن ضعیف و طراحی اشتباه دیوار برشی


راهکار:

مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از سیستم ژاکت فولادی ™Stela به صورت سرتاسری

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط