خانهمطالعات موردیمقاوم سازی با افزودن دیوار برشی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی با افزودن دیوار برشی

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت جانبی و لرزه ای قاب بتنی و دلیل دریفت زیاد


راهکار:

مقاوم سازی قاب بتنی با افزودن دیوار برشی برای کنترل دریفت و جابجایی جانبی سازه مورد نظر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط