خانهمطالعات موردیمقاوم سازی با اضافه کردن تیر فولادی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی با اضافه کردن تیر فولادی

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت تیر پارکینگ و خیز بیش از مقدار مجاز، ترک خوردگی خمشی وسط تیر و کیفیت نامناسب بتن مصرفی 


 

راهکار:

مقاوم سازی تیر بتنی پارکینگ به دلیل فرسودگی و خیز بیش از حد با افزودن تیر فولادی در ناحیه تحتانی تیر بتنی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط