خانهراهکار‌هاترمیم کف صنعتی ورقه ورقه شده

بتن از مصالح کاربردی ساخت و ساز می‌باشد که با هزینه مناسبی ساخته شده، دارای دوام و استحکام مناسبی بوده و شکل قالبی را که در آن ساخته می‌شود، به خود می‌گیرد. اغلب اعضاء و اشکال بتنی در محل و در موقعیت نهایی خود اجرا و ساخته می‌شوند. بتن و سازه‌های بتنی در طول فرآیند بهره‌برداری و ساخت دچار آسیب و تخریب می‌شوند که تعمیر و مرمت بتن را ایجاب می‌کند.
آسیب دیدگی ناشی از ضربه بارهای متحرک چرخ‌دار به طور معمول منجر به آسیب درزهای کف و همچنین منجر به بروز عوارض روی کف مورد نظر می‌شود.
همچنین فرسودگی روی دال کف، تغییر مکان اسباب و وسایل شامل جابجایی ابزار و تجهیزات عموما نیاز به ترمیم کف را به همراه خواهد داشت.
تجربه مقاوم‌سازی افزیر در ترمیم دال‌های کف انبار و کف‌های بتنی صنعتی به ما این امکان را داده است تا جزئیات ترمیمی را برای اکثر مشکلات در دال‌ها ایجاد کنیم. از اینرو در این بخش مراحل ترمیم کف صنعتی آسیب دیده و ورقه ورقه شده بتنی با استفاده از سیستم ترمیم بتن ™FixCrete شرح داده می شود.

سیستم مورد استفاده جهت ترمیم کف صنعتی ورقه ورقه شده بتنی با استفاده از سیستم ترمیم بتن

ترمیم سطح بتن

سیستم ™FixCrete

ترمیم بتن آسیب دیده با استفاده از ملات ترمیمی پایه پلیمری و پایه اپوکسی

معرفی سیستم

ترمیم کف صنعتی ورقه ورقه شده بتنی با استفاده از سیستم ™FixCrete

ترمیم بتن
  1. مشخص نمودن نواحی معیوب بتن برقی یا برس سیمی با توجه به مساحت و هندسه محل کرمو شده
  2. جدا نمودن بتن معیوب که دچار مشکل و سستی می‌باشد با استفاده از برش دهنده مخصوص با سیم نرم، در دو جهت مخالف ، داخل سطح ترمیمی سابیده شود.
  3. سایر مصالح باقی مانده یا خرد شده تمیز گردد همچنین مکش کامل انجام شود و سطح ترمیم باید خشک باشد
  4. سطح ترمیمی را با ترمیم کننده بتن کف با گرانروی پایین (محصول TRM™ 200) پر کرده و اجازه داده شود تا عمل آوری انجام شود.
  5. با استفاده از پد مخصوص ساب زدن، سطح محل ترمیم با کف اولیه هم سطح و یکنواخت شود.

ترمیم کننده بتن کف با گرانروی پایین (محصول TRM™ 200)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.