خانهراهکار‌هامقاوم سازی مخزن بتنی دارای خوردگی

از زمان روم باستان بتن جهت ساخت عنوان سازه ها مورد استفاده قرار می گرفته است. امروزه از بتن جهت ساخت انواع مخازن ذخیره میعانات مورد نیاز صنایع مختلف همچون صنایع پتروشیمی، آب و فاضلاب و …. استفاده می شود. مشابه مخازن ذخیره فولادی بعلت فرآیندهای خورنده جمع آوری و ذخیره مایعات، مخازن بتنی در معرض آسیب های ناشی از خوردگی قرار دارند. به هین علت استفاده از یک راهکار مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی مخازن بتنی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این بخش استفاده از راهکار لاینینگ GFRP به عنوان یک روش مطمئن جهت حفاظت از مخازن در مقابل عوامل ایجاد خوردگی معرفی می گردد.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی مخزن بتنی دارای خوردگی

مخزن بتنی آسیب دیده-مفاوم سازی افزیر

سیستم ™W-Tank

مقاوم سازی مخزن بتنی دارای خوردگی به روش لاینینگ GFRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی مخزن بتنی دارای خوردگی با استفاده از سیستم ™W-Tank

ترمیم و مقاوم سازی مخزن بتنی دارای خوردگی-مقاوم سازی افزیر
  1. رفع هرگونه مواد زائد پیش از اجرای لاینینگ GFRP با استفاده از روش های مختلف مکانیکی و شیمیایی
  2. پس از آماده سازی سطح، بتن آسی دیده مخزن با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه پلیمری (محصول 400™PRM) و یا پایه اپوکسی (محصول 200™ERM) مطابق دستورالعمل اجرای آن ترمیم گردد
  3. اجرای لایه پرایمر اپوکسی یا وینیل استر بر روی بستر آماده شده (محصول ™VEP یا WEP™ 240 )
  4. در این مرحله پارچه شیشه سوزنی (محصول ™GFCM) و پارچه شیشه دو جهته (محصول ™BGW)  با استفاده از رزین اپوکسی (محصول 400™ERS) و یا ونیل استر  (محصول 900™VER) بر روى سطح مورد نظر نصب مى گردد. تعداد لایه هاى الیاف و نوع رزین، بنا بر نوع کاربرد و خواص مورد انتظار مى تواند متفاوت باشد.
  5. پس از پوشاندن سطح با الیاف و رزین، لایه ژلکوت به عنوان لایه رویه اعمال مى گردد.

پارچه شیشه دو جهته (محصول ™BGW)

پارچه شیشه سوزنی (محصول ™GFCM)

رزین اپوکسی (محصول 400™ERS)

رزین ونیل استر (محصول 900™VER)

پرایمر اپوکسی (محصول WEP™ 240 )

پرایمر وینیل استر (محصول ™VEP)

ملات ترمیم کننده پلیمری بتن (محصول 400™PRM)

ملات اپوکسی دو جزیی (محصول 200™ERM)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

لاینینگ مخازن پتروشیمی غیر مدفون

طراحی و ساخت مخازن کامپوزیت

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.