پیوند دهنده بتن جدید به بتن قدیمی

کد محصول: ™CBA

 AFZIR Concrete Bonding Adhesive

™CBA، یک سیستم چسبنده دو جزئی با اتصال دائمی بتن به بتن و بازسازی سازه ها در فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان است. این محصول قبل و در حین سخت شدن مقداری رطوبت را تحمل می کند ولی پس از سخت شدن در آب نامحلول است. این محصول در وزن های از پیش تعیین شده برای مخلوط کردن و استفاده آماده هستند. قدرت چسبندگی آن به مراتب از مقاومت کششی بتن بیشتر است. این رزین فاقد جمع شدگی و انقباض است و هیچ تنشی را به بتن وارد نمی کند.

دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت پیوند دهنده بتن جدید به بتن قدیمی 
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت پیوند دهنده بتن جدید به بتن قدیمی