عایق اکریلیکی تک جزئی

کد محصول: APW™01
AFZIR Component Acrylic Paint Waterproof

عایق اکریلیک تک جزئی را می توان با ترکیب با رنگ های پلیمری و الکتریکی تبدیل به عایق رنگی جهت آب بندی نمود و چنانچه با رنگ آبی استخر ترکیب شود، مستقیماً تبدیل به مایعی می شود که می تواند به عنوان رنگ استخر مورد استفاده قرار گیرد. رنگ اولیه عایق اکریلیک تک جزئی (قبل از ترکیب با رنگ های پلیمری و الکتریکی) شیری است.

کارشناسان و مهندسان چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح و نفوذ به بافت بتن را از خصوصیات بارز این نوع عایق برشمرده اند. در صورتی که سازه بتنی از رنگ به عنوان پوشش نهایی استفاده ننماید و بخواهد از کاشی به عنوان پوش نهایی استفاده کند، نیز این عایق در آب بندی کاربرد دارد. در این شرایط از این عایق می توان به عنوان ماده چسباننده در پودر بندکشی استفاده نمود تا از آب بندی درز و فاصله بین کاشی ها اطمینان حاصل نمود.

از آنجایی که عایق اکریلیک تک جزئی به عنوان پوشش نهایی می تواند استفاده گردد و همچنین سریع الاجرا است، یکی از گزینه های اقتصادی مطرح برای آب بندی بتن های در مجاورت آب، استفاده از همین نوع عایق ها است. خصوصیات فنی بالا و عملکرد مناسب آن ها در عایق کاری نیز بر این مهم افزوده است.

دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت عایق اکریلیک تک جزئی
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت عایق اکریلیک تک جزئی