ترمیم کننده آرایشی(کازمتیک)

کد محصول: ™LRM

AFZIR Polymer Modified Cosmetic Repair Mortar

™LRM یک ملات آرایشی تسطیح کننده تک جزئی است که برای کاهش انقباض و جمع شدن ملات در مرحله پایانی عملیات ترمیم به کار می رود. این ملات شامل سیمان، ماسه با گرید و کیفیت بالا، پلیمر و الیاف مخصوص می باشد. وقتی با آب ترکیب می شود یک ملات کامل برای آرایش ترمیم و یا تسطیح و تراز کردن سطح بتن استفاده می شود.

 

دریافت دیتاشیت دانلود ترمیم کننده آرایشی(کازمتیک)

دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت ترمیم کننده آرایشی(کازمتیک)