پرایمر ملات ترمیمی پلیمری

کد محصول: ™PMP

AFZIR Polymer Modified Primer

™PMP یک پرایمر ملات ترمیمی و پیوند دهنده پلیمری تک جزئی است که تنها به آب نیاز دارد تا بعنوان یک چسبنده در کنار دیگر ملات های ترمیمی مورد استفاده قرار گیرد.

 

دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت پرایمر ملات ترمیمی پلیمری
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت پرایمر ملات ترمیمی پلیمری